Tandheelkundige verbruiksproducten en inrichting van tandartspraktijken en dentaaltechnisch bedrijven

Produits dentaires consommables et aménagement des cabinets dentaires

Demarcon
Nederlands  /  Frans ]

Bedrijf


Wij kennen het dentale vak al meer dan 70 jaar

Als familiale onderneming staan we al 4 generaties dichtbij de dagelijkse praktijk van tandarts en tandtechnicus. In onze bedrijfscultuur hebben persoonlijk contact, vertrouwen, echte service en relaties op lange termijn altijd een centrale rol gespeeld. En niet zonder succes: gestart als een éénmansbedrijfje in 1933 is Denta uitgegroeid tot een full-service groothandel die vandaag 27 gemotiveerde werknemers telt en in heel het land actief is.

Een unieke, persoonlijke aanpak

In de geïnternationaliseerde markt van vandaag, gekenmerkt door concentraties in de distributie, neemt Denta een unieke plaats in. Bij ons krijgt u nog uitleg en advies. En bij ons worden herstellingen nog door een eigen dienst met zorg en bekwaamheid uitgevoerd. Al onze afdelingen, zoals verkoop, orderverwerking, inkoop, administratie, logistiek en techniek zitten bij elkaar en zijn sterk geïntegreerd. Als u een vraag hebt, krijgt u meteen de juiste persoon aan de lijn.

Accountmanagers verbruiksartikelen & randapparatuur


Denta Louise Lammertyn vertegenwoordiger West-Vlaanderen tandheelkundige producten

Denta Ann Kiebooms vertegenwoordiger Antwerpen en Vlaams-Brabant tandheelkundige producten

Denta Carine Koekelkoren vertegenwoordiger Limburg tandheelkundige producten
Denta Bernard Schijns vertegenwoordiger Waals-Brabant en Henegouwen tandheelkundige producten

Denta Ariane Bartholomé vertegenwoordiger Namen en Luik tandheelkundige producten

Denta Sophie Jacques vertegenwoordiger Namen, Luik en Luxemburg tandheelkundige producten

Denta Nicolas Massaux vertegenwoordiger Waals-Brabant en Henegouwen tandheelkundige producten

Comptoir Dentaire de Bruxelles Laurent Tillieux vertegenwoordiger Brussel tandheelkundige productenAccountmanager equipment & praktijkinrichting


Denta Lionel Schijns sales tandartsunit thermodesinfectoren tandartspraktijkinrichting


Technische dienst


Denta Koen Daenen technieker tandartsunit Ultradent en Ancar compressor Durr en Atlas Copco verlichting Zumtobel Faro
Koen Daenen
Denta Lionel Schijns technieker tandartsunit Ultradent en Ancar compressor Durr en Atlas Copco verlichting Zumtobel Faro
Lionel Schijns
Denta Jens De Combe technieker tandartsunit Ultradent en Ancar compressor Durr en Atlas Copco verlichting Zumtobel Faro
Jens De Combe
Denta Al Mostafa Madah technieker sterilisatoren thermodesinfectoren tandheelkundige apparaten
Al Mostafa Madah


Algemene voorwaarden


Verkoop- en betalingsvoorwaarden

Levering
Onze goederen worden verkocht hetzij vertrek "Depot", hetzij "franco thuis" en reizen steeds op risico en gevaar van de kopers, zelfs wanneer de verzending franco geschiedt. De goedkeuring van de goederen dient verstaan in onze magazijnen te hebben plaatsgevonden.

Retourzendingen
Geen klacht van welke aard ook zal nog aangenomen worden acht dagen na de ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending van goederen zal aanvaard worden, tenzij voorafgaand akkoord.

Betaling
Onze rekeningen zijn, tenzij anders bedongen, betaalbaar contant zonder korting te Kontich, bij aflevering der goederen. De wanbetaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke invorderbaarheid van alle verschuldigde bedragen ten gevolge, welke ook de oorspronkelijk overeengekomen betalingsfaciliteiten zijn. Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren, naarmate de levering, zelfs indien deze niet volledig is. In geval van niet betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behouden wij het recht voor het saldo van de bestelling te schrappen.

De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor van geleverde goederen tot dat de koper volledig alle verbintenissen tegenover hem is nagekomen. Tot dat ogenblik is het de koper verboden de geleverde goederen aan een derde in pand te geven of te verkopen.

Bij wederverkoop der koopwaar door een koper, is deze laatste alleen tegenover zijn klanten verantwoordelijk, in geen geval zal onze verantwoordelijkheid hierbij kunnen betrokken worden.

In geval van niet betaling binnen een termijn van 30 dagen kan een postkwijting aangeboden worden, alle kosten ten laste van de klant. Elk achterstal brengt een onmiddellijke toepassing van de wettelijke intresten met zich mee, te rekenen vanaf de vervaldag, zonder dat hiervoor een maning noodzakelijk is. Indien het achterstal 30 dagen overschrijdt, zal bovendien het verschuldigd bedrag met 15% vermeerderd worden met een minimum van 25 EUR om onkosten van vervolging en andere te dekken. Wij zien niet af van deze clausule, wanneer wij op de verkoop een wissel trekken.

Fabricagefouten en defecten
De goederen en apparaten zijn in de regel tegen alle fabricagefouten door de fabrikanten gegarandeerd. Elk gedurende de garantietijd defect bevonden stuk zal vervangen worden, maar onze verantwoordelijkheid blijft beperkt tot het louter herstellen van het defecte stuk en geen enkele terugbetaling, schadeloosstelling of vergoeding zal kunnen gevorderd worden, om welke reden ook.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
De Belgische wet is van toepassing. Voor elk gerechtelijk geschil zijn alleen de rechtbanken van Kontich bevoegd.


Productinfo en prijzen

Alle producten die door Denta op de website aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen op de website zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Denta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die op de site voorkomen. Indien voor een product een promotieprijs wordt gehanteerd, dan krijgt u deze prijs ongeacht de catalogusprijs.

Prijswijzigingen worden tot het strikte minimum herleid en zullen enkel voorkomen als gevolg van een prijsverhoging vanwege de fabrikant, als gevolg van gevoelige koerswijzigingen, bij belangrijke marktschommelingen of naar aanleiding van promotionele activiteiten. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele recyclage bijdrage (Recupel).


Leveringscondities en verzendkosten

De meeste producten leveren wij uit voorraad, dit betekent dat U in principe uw bestelling binnen de 48 uur mag verwachten. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw aanvraag tot bestelling. U kan ook een afwijkend leveradres opgeven indien van toepassing.

Producten in uitverkoop worden aangegeven bij de productinfo met 'OP=OP'. Deze producten worden geleverd zolang de voorraad strekt en worden na verkoop NIET teruggenomen. Voor deze producten worden geen naleveringen voorzien. Denta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. 'OP=OP'-producten kunnen enkel telefonisch besteld worden op het nummer 03 450 93 20.

Voor bestellingen ter waarde van 150 EUR exclusief BTW of meer worden geen verzendkosten aangerekend. Voor bestellingen onder dit bedrag rekenen wij u 6,50 EUR verzendkosten aan. Voor naleveringen worden geen verzendkosten aangerekend.


Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Denta kan niet waarborgen dat www.denta.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. Denta geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.denta.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via www.denta.be.

Deze site wordt door Denta ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Denta legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Denta elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Denta zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.Privacybeleid


Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Denta verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de consument op het Internet te vrijwaren. Alle op onze website verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt met het oog op de klantenservice, en het verwerken van de aanvragen tot bestelling. Deze informatie wordt niet ter beschikking gesteld van derden.

U hebt recht op toegang en verbetering van deze informatie. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (wet 11 december 1998).

De door u opgegeven persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u via e-mail of brief op de hoogte te houden van onze nieuwsbrief. Indien u dit niet wenst dan kan u zich uitschrijven. Indien u uw gegevens wil aanpassen dan kan u dat rechtstreeks doen op de site (na het registreren) .

Door het gebruiken van de Denta site, gaat u akkoord met het privacybeleid en tevens met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Denta zoals beschreven in dit beleid.Het artikel werd toegevoegd aan het winkelwagentje